Количка

0 артикула
     
Добре дошли в нашия магазин!

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Boileri.bg

 
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ регламентират взаимоотношенията между "Хирон Д Енд Д Консулт" ЕООД (наричан по-долу Boileri.bg) и лицата ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на домейна www.boileri.bg (наричани за краткост Сайт).

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.boileri.bg
“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www.boileri.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

“ОБЩИ УСЛОВИЯ” - означава настоящите общи условия.

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта Boileri.bg.С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Boileri.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

"Хирон Д Енд Д Консулт" ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. „Опълченска” 5,вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 202366023.

1. Условия за използване на Сайта на Boileri.bg

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че Boileri.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация, относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които Boileri.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

Boileri.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

2. Регистриране

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация.Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.

За целите на използване на Сайта на Boileri.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Boileri.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.


3. Защита на личните данни.

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Boileri.bg при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай, че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което Boileri.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, Boileri.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя

След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, регистрирали се на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Boileri.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на Boileri.bg, както и да получават информация за продукти и услуги на Boileri.bg на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на Boileri.bg чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от Boileri.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани на сайта boiler.bg.

Boileri.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Boileri.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.


4. Представяни стоки и услуги на Сайта.

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само - технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя,респективно вносителя на съответната стока. Boileri.bg не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

 

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.Boileri.bgси запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

Boileri.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за online покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продуктиили услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.


5. Закупуване на стока и/или услуга, представена в Boileri.bg

Поръчки могат да правят само регистрирани потребители приели Общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата.

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Boileri.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.
Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги, по всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за online покупки.

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения с " Хирон Д Енд Д Консулт " ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. Поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение от страна на boileri.bg, следвайки инструкциите, посочени в Сайта.

Boileri.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Boileri.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.


6. Доставка на закупени стоки. Срок на доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер, цена на доставката съгласно тарифите на куриерската фирма. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. При доставката получателят подписва приемо – предавателен протокол, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Срокът за доставка на заявените с поръчка стоки до адреса, посочен в поръчката е в рамките от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Boileri.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Boileri.bg може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Boileri.bg информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

Доставката се извършва, както следва:

1. Доставка до вратата на апартамента или офиса за сгради, въведени в експлоатация и притежаващи работещ асансьор;

2. Доставка до вратата на двора, при къщи с дворно място или до вратата на къщата при къщи без дворно място;

3. Доставка до входа на сградата, когато тя не е въведена в експлоатация или няма работещ асансьор, както и при всяка друга хипотеза, необхваната от горепосочените условия.

Boileri.bg не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Boileri.bg обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера и незабавно да ни уведоми по е-мейл чрез контактната форма на Сайта boileri.bg.
При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъдем незабавно уведомени по е-мейл, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Boileri.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването ни чрез е-мейл в контактната форма на сайта boiler.bg

Boileri.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

 


7. Заплащане на закупени стоки и услуги
 

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните методи:

1.”Наложен платеж”

2. Плащане с банкова карта (MasteCard, Maestro, Visa или VisaElectron) чрез виртуален ПОС-терминал

3. Плащане чрез системата на ePay

4. Плащане в брой в някой от офисите на EasyPay

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите Oбщи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на boiler.bgцялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока.

В случай на плащане чрез “Наложен платеж”при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в приемо – предавателния протокол (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача), служещ за разписка. С подписването на приемо – предавателния протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на boiler.bgсумата представляваща продажната цена на доставената стока.

При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, Boileri.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, Boileri.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, Boileri.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

 

8. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 7 (седем) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите


9. Гаранционно обслужване

С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Boileri.bg предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.

Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на Boileri.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.


10. Други

Boileri.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Boileri.bg си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

Boileri.bg администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Boileri.bg декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оnline чрез Сайта на Boileri.bg на формата за въпроси и запитвания.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Boileri.bg не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

При използване на Сайта на Boileri.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Количка

Количката е празна.

Плащане

 

 

 

Нови продукти

Stiebel Eltron проточен бойлер DHC-E

Stiebel Eltron проточен бойлер DHC-E

-20%
Цена: 583.20лв.
Каталожна цена: 729.00лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 583.20лв.
Каталожна цена: 729.00лв.
Отстъпка: 145.80лв. (20.00%)
Stiebel Eltron проточен бойлер PEO 18/21/24, 27

Stiebel Eltron проточен бойлер PEO 18/21/24, 27

-15%
Цена: 794.75лв.
Каталожна цена: 935.00лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 794.75лв.
Каталожна цена: 935.00лв.
Отстъпка: 140.25лв. (15.00%)
Stiebel Eltron проточен бойлер PER 18/21/24, 27

Stiebel Eltron проточен бойлер PER 18/21/24, 27

-15%
Цена: 1,011.50лв.
Каталожна цена: 1,190.00лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 1,011.50лв.
Каталожна цена: 1,190.00лв.
Отстъпка: 178.50лв. (15.00%)